OM MIG

OM

MIG

CHARLOTTA BLOMGREN

Jag bor i Knivsta, är född och uppvuxen i Märsta. Jag har också tillbringat en stor del av mitt liv i roslagen.

Redan som barn drömde jag om att bli konstnär då skapandet av olika slag har varit en stor del av min vardag.

Men när jag skulle välja yrke blev det förskolan som lockade. Där har jag haft stor användning av min kreativitet.

2013 behövdes en förändring i mitt liv. Jag tog tjänstledigt från mitt arbete i förskolan och sökte till konstnärslinjen på Wiks folkhögskola.

Äntligen fick jag utlopp för min skaparglädje fullt ut.

Nu ägnar jag stor del av min tid till mitt måleri och hoppar in som vikarie på min gamla förskola när jag vill.


Akvarellmåleriet fann jag intresse för först 2015 då jag gick en akvarellkurs på Mallorca.

Jag trivs med att variera mina motiv och kan hitta dem överallt omkring mig.

Jag vill hela tiden utvecklas som konstnär och utmanar mig själv i nya tekniker och motiv.

Min idébank verkar outtömlig och så länge idéerna och inspirationen finns där, målar jag.

I live in Knivsta, born and raised in Märsta. I have also spent a big part of my life in Roslagen.

Already as a child I dreamed of becoming an artist, the creation of various kinds has been a big part of my everyday life.

But when I was to choose a profession, it became preschool that attracted me. There I have had great use of my creativity.

2013 I needed a change in my life. I took a time off from my work at the preschool and applied for the artistic line at Wiks Folkhögskola.

At last I got the outflow for my joy to create at fully.

Now I spend much of my time to my painting and jump in as a stand-in at my old preschool whenever I want.


I found the watercolor painting first in 2015 when I attended a watercolor course in Mallorca.

I enjoy varying my motives and can find them everywhere around me.

I want to constantly develop as an artist and challenge myself in new techniques and motives.

My idea bank seems inexhaustible and as long as the ideas and inspiration are there, I paint.

Har du ett personligt önskemål som du skulle vilja ha skapat av mig?

Kommande Utställningar

MAR

15

Kommer

MAR

15

Kommer

MAR

15

Kommer

2006-2013 Olja och akrylmålning, Erica Bengtsdotter Uppsala

2013-2014 Konstlinjen på Wiks folkhögskola.

2014 Juli. Utställning "Om bord" Gräddö, Rådmansö bygdegård.

2014 Augusti. invald i Roslagens konsnärsgille.

2014 September. invald i Uppsala art lab. Utställning på kulturnatten.

2014 Oktober. Utställning lions Knivsta.

2015 April. Uppdrag av Knivsta kommun, diplom till årets Knivstabo.

2015 Maj. Akvarellkurs, Mallorca, Håkan Groop.

2015 Juli. Gemensam utställning Roslagens konstnärsgille, Galleri Gillet Norrtälje.

2015 Juli. Utställning "Land och Hav" Gräddö, Rådmansö bygdegård.

2015 Juli. Utställning Ljusterö konstmuseum.

2015 September. Utställning "Sommarminnen" Sigtuna Kulturgård.

2015 Oktober. Utställning Lions Knivsta.

2016 April. Utställning "Naturligt Vis" Galleri Uppsala 1810.

2016 April. Antagen till jurybedömd Akvarellsalong Väsby Konsthall

2016 Juni. Antagen till jurybedömd Akvarellsalong Edsvik Konsthall

2016 Juli. Utställning "Extra Allt" Galleri Gillet Norrtälje

2016 Juli. Gemensam utställning Roslagens konstnärsgille "hembygd Roslagen" Galleri Gillet Norrtälje.

2016 September. Akvarellkurs på Hydra, Grekland. Håkan Groop

2016 oktober. Lions utställning i Knivsta

2016 December. Utställning "Nära" Sigtuna kulturgård

2017 April. Lions utställning Vallentuna

2017 Maj. Galeri Upsala 1810 "Resan är målet"

2017 Maj. Ekhamns gård

2017 Oktober. utsällning Lions Knivsta

2018 April. Antagning till jurybedömd akvarellsalong Väsby konsthall

2018 Maj. Utställning Ekhamns gård

2018 Juni. Akvarellkurs Toscana Håkan Groop

2018 Juli. Egen utställning Akademiska sjukhuset

2018 September. Utställning Lions Knivsta


CHARLOTTA BLOMGREN

Konstnär Akvarellist Bildkonsnär


Jag säljer redan färdiga konstverk och

målar gärna efter egna önskemål från kund på beställning.

Kontakt


Charlotta Blomgren

Knivsta

Email: kontakt@charlottablomgrenkonst.se

Tel: 070 605 35 96

@blompling

Kommande utsällningar


Ekhamns Gård, Knivsta

        30 Maj - 2 Juni, 2019


Smögenbryggan

        19 Juli - 26 Juli, 2019

Copyright @ All Rights Reserved

©

Charlotta Blomgren

Upphovsrättsinnehavare