OM MIG - KONTAKT

OM

MIG

KONTAKT


 
 
 
 

Kommande Utställningar

April

4

Katrineholm

Galleri 12

April

18

Sigtuna kulturgård

tre helger i rad

MAR

15

Kommer

CHARLOTTA BLOMGREN

Jag bor i Knivsta, är född och uppvuxen i Märsta. Jag har också tillbringat en stor del av mitt liv i roslagen.

Redan som barn drömde jag om att bli konstnär då skapandet av olika slag har varit en stor del av min vardag.

Men när jag skulle välja yrke blev det förskolan som lockade. Där har jag haft stor användning av min kreativitet.

2013 behövdes en förändring i mitt liv. Jag tog tjänstledigt från mitt arbete i förskolan och sökte till konstnärslinjen på Wiks folkhögskola.

Äntligen fick jag utlopp för min skaparglädje fullt ut.

Nu mer ägnar jag mig åt min konst på heltid.


Jag trivs med att variera mitt skapande och väljer efter tillgänglighet, lust och sinnesstämning. Att till exempel måla detaljerade akvareller är som meditation. Att måla intuitivt med akryl är flow och fantasi. Ibland tar jag en paus från måleriet och jobbar med något annat kreativt. Det är så jag håller livi min skaparglädje.


I live in Knivsta, born and raised in Märsta. I have also spent a big part of my life in Roslagen.

Already as a child I dreamed of becoming an artist, the creation of various kinds has been a big part of my everyday life.

But when I was to choose a profession, it became preschool that attracted me. There I have had great use of my creativity.

2013 I needed a change in my life. I took a time off from my work at the preschool and applied for the artistic line at Wiks Folkhögskola.

At last I got the outflow for my joy to create at fully.

Now I devote myself to my art full time.
I enjoy varying my creation and choose according to availability, desire and mood. For example, painting detailed watercolors is like meditation. Painting intuitively with acrylic is flow and imagination.

Sometimes I take a break from painting and work on something else creative. This is how I keep my creative joy alive.

Kontakta mig

Ort: 
Knivsta


E-post:
chablo@hotmail.se


Telefonnummer:
070 605 35 96

2006-2013 Olja och akrylmålning, Erica Bengtsdotter Uppsala

2013-2014 Konstlinjen på Wiks folkhögskola.

2014 Juli. Utställning "Om bord" Gräddö, Rådmansö bygdegård.

2014 Augusti. invald i Roslagens konsnärsgille.

2014 September. invald i Uppsala art lab. Utställning på kulturnatten.

2014 Oktober. Utställning lions Knivsta.

2015 April. Uppdrag av Knivsta kommun, diplom till årets Knivstabo.

2015 Maj. Akvarellkurs, Mallorca, Håkan Groop.

2015 Juli. Gemensam utställning Roslagens konstnärsgille, Galleri Gillet Norrtälje.

2015 Juli. Utställning "Land och Hav" Gräddö, Rådmansö bygdegård.

2015 Juli. Utställning Ljusterö konstmuseum.

2015 September. Utställning "Sommarminnen" Sigtuna Kulturgård.

2015 Oktober. Utställning Lions Knivsta.

2016 April. Utställning "Naturligt Vis" Galleri Uppsala 1810.

2016 April. Antagen till jurybedömd Akvarellsalong Väsby Konsthall

2016 Juni. Antagen till jurybedömd Akvarellsalong Edsvik Konsthall

2016 Juli. Utställning "Extra Allt" Galleri Gillet Norrtälje

2016 Juli. Gemensam utställning Roslagens konstnärsgille "hembygd Roslagen" Galleri Gillet Norrtälje.

2016 September. Akvarellkurs på Hydra, Grekland. Håkan Groop

2016 oktober. Lions utställning i Knivsta

2016 December. Utställning "Nära" Sigtuna kulturgård

2017 April. Lions utställning Vallentuna

2017 Maj. Galeri Upsala 1810 "Resan är målet"

2017 Maj. Ekhamns gård

2017 Oktober. utsällning Lions Knivsta

2018 April. Antagning till jurybedömd akvarellsalong Väsby konsthall

2018 Maj. Utställning Ekhamns gård

2018 Juni. Akvarellkurs Toscana Håkan Groop

2018 Juli. Egen utställning Akademiska sjukhuset

2018 September. Utställning Lions Knivsta

2018 December utställning Uppsalahem

2019 Maj/Juni utställning Ekhamns gård

2019 Juli Utställning med vänner Smögenbryggan

2019 Oktober utställning Lions Knista